Profilaktyka wad postawy

 

 Prawidłowa postawa ciała w dużym stopniu decyduje o zdrowiu dziecka. Postęp cywilizacji przyczynia się do eliminowania wysiłku fizycznego prowadząc do dysfunkcji układu ruchowego. W wieku przedszkolnym obserwuje się liczne wady rozwojowe w postawie ciała. Szczególnie wyraźnie zaczynają się one nasilać u dzieci po 5 roku życia . Jedne z nich wynikają z wątłości budowy, niewystarczającej odporności organizmu, bądź są skutkiem przebytych chorób, a jeszcze inne wywodzą się z błędów wychowawczych, nieodpowiednich warunków życia, takich jak:

-                    cywilizacyjne zmiany modelu spędzania czasu wolnego (telewizja, komputer),

-                    brak ruchu,

-                    nie ergonomiczne meble, sprzęt szkolny, ubiór, obuwie,

-                    brak kompleksowego diagnozowania, profilaktyki i korekcji wad postaw w placówkach opieki zdrowotnej oraz szkołach i przedszkolach.

Wyżej wymienione czynniki zagrażają nie tylko prawidłowej postawie ciała ale i rozwojowi dziecka, powodują obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności psychicznej. Są one skutkami szybkiego rozwoju współczesnej cywilizacji, który to przeobraża środowisko otaczające dziecko wpływając na tryb jego życia .

Pierwsze lata życia dziecka są najbardziej znaczące dla jego rozwoju. Prawidłowe kierowanie dzieckiem w tym czasie pozwala na stymulację rozwoju, zapobieganie jej nieprawidłowościom i dysharmonii. Wszelkie zaniedbania doprowadzić mogą do utrwalania się złych nawyków i spowodować zniekształcanie się kości i stawów, które przerodzą się w trwałe wady budowy .

          Ważnym elementem postępowania wyrównawczo – korekcyjnego jest właściwa organizacja życia dziecka, a więc higiena, wypoczynek, żywienie .

Należy zapewnić dzieciom dużo ruchu, zwłaszcza na świeżym powietrzu, budząc w nich przekonanie, że służy ono zdrowiu, chroni przed zaraźliwymi chorobami i hartuje organizm. Przebywanie dzieci na świeżym powietrzu jest niezwykle ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie dzieci. Ruch, zabawy na powietrzu, rozwijanie sprawności fizycznej dostarczają dzieciom radości oraz kształtują zalążki postawy propagatora aktywnego stylu wypoczywania.

 Od najmłodszych lat należy także kształtować u dzieci prawidłowe nawyki odżywcze.
Dzieci powinny wiedzieć, że ich dieta musi być wzbogacona w białko i sole minerale, węglowodany, tłuszcze oraz witaminy. Zadaniem edukacyjnym w zakresie kształtowania prawidłowych nawyków odżywczych jest:

- uświadomienie dzieciom konieczności spożywania dużej ilości warzyw i owoców, a także produktów mlecznych,

- ograniczenie spożywania dużej ilości słodyczy ,

- wyrobienie pozytywnego stosunku do pożywienia zawierającego potrzebne dla zdrowia dziecka składniki .

                    W organizacji życia dziecka należy uwzględnić także: prawidłowe oświetlenie, przewietrzenie sali, dopasowanie mebli do wzrostu (stół, krzesło – stopy powinny być na podłodze).  Przemyślana organizacja warunków życia dziecka w systemie 24- godzinnym stwarza dopiero sytuację, w której ćwiczenia korekcyjne – jako jeden z elementów tego systemu – mogą dać oczekiwane rezultaty .

 

Prawidłowe siedzenie.

Plecy oparte o fotel, dolna część kręgosłupa dosunięta do oparcia, stopy na podłodze, kąt w stawach kolanowych i w stawie biodrowym powinien wynosić mniej więcej dziewięćdziesiąt stopni, klatka piersiowa wysunięta do przodu, głowa wysunięta lekko do góry „podnosi” cały szkielet, oczy na linii horyzontu – oto prawidłowa postawa podczas siedzenia.

 

Prawidłowe podnoszenie.

Najkorzystniejszą wysokością, z której podnoszone są przedmioty to wysokość odpowiadająca wysokości bioder. Należy stać możliwie jak najbliżej przedmiotu i rozstawić stopy min. na szerokość bioder, utrzymywać kręgosłup w jego fizjologicznej formie. Następnie ugiąć kolana (maksymalnie pod kątem 90 stopni, gdyż głębszy przysiad z dodatkowym obciążeniem oznacza ryzyko starcia chrząstek), pochylić prosty tułów. Należy stabilizować kręgosłup poprzez napięcie mięśni grzbietu. Stosujemy zasadę „zgięte nogi, proste plecy”, czyli przy wyprostowanych plecach podnosimy ciężar płynnie do góry i do przodu. Niesiemy przedmiot blisko ciała, na ramionach, lub na plecach, robimy częste przerwy, nie wstrzymujemy oddechu.

 

                       

 

Prawidłowe spanie.

Człowiek spędza około 1/3 życia w łóżku. Wiele osób podczas snu przyjmuje nieprawidłową pozycję lub śpi na łóżku, nieprzyjaznym kręgosłupowi.

Najzdrowiej byłoby spać na twardym materacu, na wznak, bez poduszki.

Agata Golasińska

rehabilitant