Chór przedszkolny

Zajęcia chóru to nie tylko śpiewanie piosenek w języku angielskim, ale również zabawy muzyczne i wspólna nauka języka obcego. Chór pod kierunkiem Elżbiety Czachowskiej uświetnia swoją obecnością uroczystości przedszkolne, jego soliści biorą udział w konkursach i festiwalach piosenki organizowanych przez sąsiednie przedszkola.

Spotkania chóru odbywać się będą raz w tygodniu. Głównymi celami zajęć będą nie tylko doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym czy rozwijanie umiejętności wokalnych, słuchu muzycznego, ale również dobra zabawa, budowanie wiary we własne siły, kształtowanie aktywnej postawy twórczej dzieci i satysfakcji z występów przed publicznością. 

Od listopada 2016 r. chór prowadzi Sylwia Jaskólska.

Teksty piosenek wykonywane przez dzieci :

Twinkle, twinkle

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are ?

Up above the world so high,

Like a diamond in the sky !

Twinkle, twinkle little star

How I wonder what you are ?

 

The wheels on the bus

The wheels on the bus go

round and round ( 3x )

The wheels on the bus go

 round and round all day long.

 

up and down ( 3x )

The people on the bus go

up and down all day long.

 

waa, waa, waa ( 3x )

The baby on the bus says

waa, waa, waa all day long.

 

shush, sush, sush ( 3x )

The mummy on the bus says

sush, sush, sush all day long.

 

Head and shoulders

 

Head and shoulders,

knees and toes ( 2x )

Head and shoulders,

knees and toes ( 2x )

and eyes and ears

and mouth and nose

Head and shoulders,

knees and toes ( 2x )

 

If you' re happy

 

1. If you're happy and you know it         

clap your hands ( 2 x )

If you' re happy and you know it,

then your face will surely show it

If you' re happy and you know it

clap your hands !

stamp your feet ( 2 x )

If you' re happy and you know it,

then your face will surely show it

If you' re happy and you know it

stamp your feet !

turn around ( 2 x )

If you' re happy and you know it,

then your face will surely show it

If you' re happy and you know it

turn around !

shout : Hooray !!! ( 2 x )

If you' re happy and you know it,

then your face will surely show it

If you' re happy and you know it

shout : Hooray !!!