O przedszkolu

 

O nas

Przedszkole Publiczne nr 36 z oddziałami integracyjnymi jest pierwszym kreatywnym przedszkolem we Włocławku.

Historia naszej placówki sięga 1989 roku, wówczas jej siedziba mieściła się przy ulicy Norwida 1 we Włocławku.

Z dniem 1 stycznia 1999r. decyzją władz miasta przedszkole zostało przeniesione do nowo oddanego budynku przy ulicy Wyspiańskiego 3.

Osobą prowadząca placówkę jest obecnie dyrektor Anna Królikowska.

Przedszkole w swojej strukturze mieści 6 oddziałów, w tym 2 integracyjne, do których uczęszcza ponad 140 dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także punkt Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Doświadczona i systematycznie podnosząca swoje kwalifikacje kadra pedagogiczna oraz specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant z pasją dbają o najwyższą jakość opieki nad dziećmi oraz towarzyszą im w codziennej nauce i zabawie, po to by dzieciństwo naszych dzieci było czasem radosnych zabaw, okresem intensywnego rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, czasem odkrywania uzdolnień i talentów.

Program realizowany w placówce ukierunkowany jest na szeroko rozumiany rozwój dziecka, jego potrzeby, możliwości i zainteresowania.

Prowadzimy zajęcia, które poprzez zabawę pobudzają dziecięcą ciekawość do wielozmysłowego poznawania otaczającego ich świata, spontaniczność i wyobraźnię, a także przygotowują do codziennego życia.

  

W codziennej pracy z dziećmi korzystamy z następujących metod:

·         Integracja polisensoryczna;

·         Muzykoterapia;

·         Elementy Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz;

·         Pedagogika zabawy;

·         Arteterapia;

·         Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona;

·         Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne;

·         Gimnastyka korekcyjna;

·         Elementy metody symultaniczno – sekwencyjnej – J. Cieszyńskiej.

 

Staramy się, aby dla najmłodszych Przedszkole było drugim, równie bezpiecznym domem, zaś dla starszych dzieci miejscem, które oferuje liczne atrakcje, zabawę i radosne spędzanie czasu. Podejmujemy wszelkich starań, aby nasi absolwenci byli wyposażeni w wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wymaganiom stawianym przez szkoły podstawowe, czego potwierdzeniem jest uzyskanie tytułu „Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły”.

 

Posiadamy bogata bazę lokalową i dydaktyczną:

·         Przestronne i kolorowe sale dostosowane do potrzeb dzieci;

·         Salę gimnastyczną;

·         Salę integracji sensorycznej;

·         Salę telewizyjną i tablicę multimedialną;

·         Ogrodzony plac zabaw.

 

Zapewniamy:

·         Spacery do pobliskiego lasu w celu poznawania i obserwowania przyrody;

·         Wycieczki piesze i autokarowe;

·         Udział w koncertach i przedstawieniach organizowanych na terenie placówki oraz w Teatrze Impresaryjnym;

·         Udział w seansach filmowych organizowanych przez Multikino Włocławek;

·         Pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla rodziców;

·         Zajęcia dodatkowe;

·         Pikniki i festyny.

 

Stwarzamy okazję naszym wychowankom do udziału w konkursach plastycznych, wokalnych, muzycznych, Przeglądzie Twórczości Przedszkolaków, zawodach sportowych, akcjach charytatywnych i społecznych.

 

Współpracujemy z:

·         Poradnią psychologiczno – pedagogiczną we Włocławku;

·         Komenda Miejską Policji;

·         Strażą Pożarną;

·         Szkołą Podstawową nr 23 we Włocławku;

·         Szkołą Muzyczną nr 1 im. Cz. Niemena;

·         Zespołem Szkół Integracyjnych we Włocławku;

·         Zespołem Szkół nr 3;

·         Przedszkolami osiedlowymi (nr 6, 13, 30, 32)

·         Teatrem Impresaryjnym;

·         Biblioteką Publiczną;

·         Centrum Edukacji Ekologicznej;

·         Nadleśnictwem Włocławek;

·         Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego;

·         Multikinem;

·         Galerią Sztuki Współczesnej.

 

Wyżywienie

Przedszkole prowadzi „własną kuchnie”. Każdego dnia dbamy o to, aby dzieci zdrowo się odżywiały. Nasi Milusińscy codziennie otrzymują przygotowane w 100%  ze świeżych produktów, zbilansowane i smaczne posiłki, zgodne z normami żywieniowymi  zalecanymi przez Sanepid. Troszczymy się, aby dieta dzieci była bogata w warzywa i owoce serwowane pod różnymi postaciami oraz zapewniamy stały dostęp do wody mineralnej.

                     

Przedszkole na rzecz środowiska lokalnego

W przedszkolu realizowany jest projekt „Dobra praktyka najlepszym nauczycielem” współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest realizacja programu modelowych praktyk dla studentów specjalności nauczycielskich, którego efektem ma być lepsze przygotowanie studentów do roli nauczycieli.  

 

Nasi nauczyciele współpracują również z Centrum Doskonalenia i Edukacji Nauczycieli we Włocławku prowadząc między innymi warsztaty dla rad pedagogicznych oraz organizując szkolenia na terenie placówki.

 

    

Przedszkole Publiczne nr 36 zdobyło również w 2011r. nominację „Obiekt bez barier” w V edycji konkursu „Województwo Kujawsko – Pomorskie Bez Barier”.

Jeśli stoją Państwo przed trudną decyzją wyboru przedszkola dla swojego dziecka to zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki.