Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia - 3 latki

6.00 - 8.00 - Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w Sali, praca z grupką dzieci i    indywidualnie.

8.10 - 8.30 - Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 - 8.55 - Śniadanie.

8.55 - 9.00 - Przygotowanie do zajęć z dziećmi chętnymi.

9.00 - 10.25 - Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

10.25 - 10.30 - Przygotowanie do pierwszego dania i deseru; prace porządkowe, czynności higieniczno - sanitarne.

10.30 - 10.50 – Obiad – pierwsze danie i deser.

10.50 - 11.00 - Czynności higieniczno-sanitarne, przygotowanie do leżakowania.

11.00 - 13.05 - Leżakowanie

13.05- 13.25 - Ubieranie dzieci po leżakowaniu, czynności higieniczno –sanitarne; przygotowanie do obiadu (II danie).

1325. - 13.45 – Obiad - drugie danie.

13.45- 13.55 - czynności higieniczno-sanitarne po obiedzie

13.55- 16.30 - Zabawy w klasie w kącikach zainteresowań. Praca z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Kontakty okolicznościowe z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

 

Rozchodzenie się dzieci po godzinie 14.00.

 

Ramowy rozkład dnia 4 – 5 - 6 latki

6.00 - 8.00 -    Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne w Sali, praca z grupką dzieci i indywidualnie.

8.10 - 8.30 -    Przygotowanie do śniadania, prace porządkowe, czynności higieniczno-sanitarne.

8.30 - 8.55 -    Śniadanie.

8.55 - 9.00 -    Przygotowanie do zajęć dydaktycznych.

9.00 - 10.00     Zajęcia dydaktyczne z przerwą.

10.00 -10.25    Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

10.25 - 10.30 - Przygotowanie do pierwszego dania i deseru, prace porządkowe, czynności    higieniczno - sanitarne.

10.30 - 10.50 – Obiad – pierwsze danie i deser.

10.50 - 11.00 - Czynności higieniczno-sanitarne.

11.00 - 12.15 - Zabawy w kącikach zainteresowań dowolnie wybrana zabawką. Zajęcia z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Zabawy ruchowe. Zorganizowane czytanie książek. Spacery w najbliższym otoczeniu.

12.15- 12.25 - Czynności higieniczno - sanitarne.

12.25 - 12.50 – Obiad – drugie danie.

12.50- 13.00 - Czynności higieniczno-sanitarne.

13.00- 16.30 - Zabawy w klasie w kącikach zainteresowań. Praca z grupką dzieci chętnych i indywidualnie. Kontakty okolicznościowe z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.