Z ekonomią na ty...

"Z Ekonomią na Ty…” – rok szkolny 2013/2014

 

Kierując się wytycznymi podstawy programowej wychowania przedszkolnego, która  pośrednio wskazuje na konieczność kształtowania u dzieci kreatywności, przedsiębiorczości, gotowości do podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej, opracowany został program edukacji finansowej dla dzieci w wieku przedszkolnym pod hasłem „Z Ekonomia na Ty”. Program wprowadzając małe dzieci w świat ekonomii, zaprasza je do odkrywania tajemnic pieniądza, tajników udanych i oszczędnych zakupów, dążąc do ukształtowania -  w przyszłości - prawidłowych postaw konsumenta.

Cele ogólne programu to:

  • promowanie idei przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym,
  • zdobywanie wiedzy z szeroko pojętej edukacji ekonomicznej,
  • zwiększanie świadomości odbioru przekazu reklamowego,
  • kształtowanie nawyku racjonalnego gospodarowania pieniędzmi,
  • uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka.

Zajęcia realizowane w ramach programu mają charakter nieodpłatny i będą dostępne dla wszystkich dzieci.

Realizacja zajęć w ramach programu została przewidziana na okres październik – czerwiec 2013/2014r.

Zajęcia z zakresu małej ekonomii odbywać się będą 1 – 2 razy w miesiącu. Każda grupa otrzyma co miesiąc zadanie do zrealizowania, za które będzie mogła zarobić żetony do skarbonki grupowej, połączone z wpisem do książeczki oszczędnościowej.  Punkty za realizację zadań przyznawane będą zgodnie z regulaminem, a konkursy rozstrzygać będzie powołane jury składające się z dzieci i nauczycieli.

Oprócz zadań głównych i dodatkowych przez cały czas trwania programu nauczyciele poszczególnych grup zobowiązani są do zrealizowania tematów związanych z małą ekonomią.

Przykładowe tematy to: „Nasza nowa koleżanka - świnka , „Poznajemy różne sklepy” , „Idziemy do sklepu – wycieczka”, „Wiemy, że każda praca się opłaca”, „Wiemy co i jak możemy oszczędzać”.

Podsumowanie wyników i przeliczenie oszczędności grup odbędzie się w czerwcu. Każde dziecko otrzyma wówczas dyplom potwierdzający czynny udział w całorocznym oszczędzaniu. Dodatkowo nagrodą dla wszystkich dzieci za udział w programie i wspólną zabawę będzie wyjście do włocławskiego kina na bajkę.

Natomiast grupa, która dzięki swojej aktywności i zaangażowaniu zebrała największą ilość żetonów zostanie nagrodzona wyjściem na lody.

O realizacji programu będą Państwo informowani za pośrednictwem tablicy informacyjnej znajdującej się w holu przedszkola oraz na stronie internetowej.

Zapraszamy Rodziców do wspólnej zabawy i aktywnego włączenia się w proponowane zadania i konkursy.