Zabawy badawcze

 

Współczesny przedszkolak ma wiele okazji do zaspokojenia swoich naturalnych potrzeb poznawczych. Przed dzieckiem stają sytuacje, w których samodzielnie musi rozwiązywać problemy, szukać, badać i odkrywać nowe zjawiska. Celowi temu mogą posłużyć zabawy badawcze w przedszkolu, które są jednym ze sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka.

 

Podczas tego rodzaju zajęć dziecko ma okazję samodzielnie szukać odpowiedzi na nurtujący je problem. Pobudza to w nim aktywność poznawczą, która przejawia się w działaniach badawczych i w zadawaniu pytań. Natomiast nauczyciel ma za zadanie kierować jego aktywnością tak, aby mogło w pełni się rozwijać.

Proponowane zajęcia opieraja się przede wszystkim na eksperymentach, które ukazują dziecku niezwykłość otaczającego świata oraz ułatwiają zrozumienie zachodzących w nim zjawisk. Dziecko przeprowadza doświadczenia, dzięki którym dowiaduje się, np. w jaki sposób powstają bańki mydlane, jak wyhodować roślinę, jakie są właściwości wody, jak uzyskać różne barwy, czy śnieg jest czysty, jaki znamy smaki.

Zabawy badawcze pomimo nie łatwej tematyki dają dzieciom dużo radości, satysfakcji, pobudzają ich ciekawość i zachęcają do działania. Zabawy zaproponowane angażują u dziecka słuch, wzrok, dotyk, smak, zapach zmuszają do koncentracji uwagi i zadawania pytań.