Poczta

Podczas spotkania z pracownikiem poczty dzieci zapoznały się z symbolem poczty, dowiedziały się jaką drogę musi pokonać list od nadawcy do adresata. Z zainteresowaniem wysłuchały opowieści o tym, jak dawniej przekazywano wiadomości. Nasz gość opowiadał o różnych pracownikach poczty i zadaniach jakie są im powierzone. Zwrócił również uwagę, na to jak należy właściwie przygotować list do wysłania.